Šoa Akademija

Šoa akademiju osnovali su Židovska općina Zagreb i Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba kao logični nastavak programa i projekata koji su se počeli realiizirati 2004. godine. U 2011. i 2012. godini u obrazovnim programima Židovske općine Zagreb sudjelovalo je više od 3000 učenika iz Hrvatske, Slovenije i Austrije.

Šoa Akademija je projekt obrazovanja  o Holokaustu i ljudskim pravima kojim se želi ukazati na tragične povijesne događaje, posebice Holokaust kao najgori oblik kršenja ljudskih prava i pobuditi svijest o građanskim i ljudskim pravima i drugim oblicima nasilja i netolerancije, a kako bi se u budućnosti slični događaji spriječili. Programi unutar ovog projekta pružaju uvid u Holokaust i ljudska prava kroz područja povijesti, filozofije, psihologije, umjetnosti, medija, sociologije te sagledavaju okolnosti i stanja šire društvene zajednice, kombinirajući predavanja i diskusije, svjedočenja preživjelih te radionice obrazovnog procesa „učenja demokracije“ – Becavta. Program Becavta razvio je Adam Institute iz Izraela i ta vrsta edukacije istodobno predstavlja i filozofsko gledište kojemu je primarni cilj naučiti sudionike kako aktivno prepoznati slobodu kao jednako pravo svakog pojedinca. Ostali edukativni ciljevi su odgoj za toleranciju, demokraciju i razvoj kreativnog mišljenja. Radionice predstavljaju platformu za iskustveno i emocionalno učenje i razumijevanje osnovnih pojmova demokracije i društva kao jedan od važnih preduvjeta za ostvarivanje jednakog prava na slobodu svakog pojedinca. Šoa akademija razvila je različite programe prilagođene učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima te posebne seminare namijenjene djelatnicima u školstvu koji imaju želju i mogućnost stečena znanja implementirati u svakodnevnoj nastavi. Akademija surađuje s institucijama specijaliziranim za područja edukacije o Holokaustu kao što su Jad Vašem, United States Holocaust Memorial Museum i International Task Force for Holocaust Education.