Dan koordinacije nacionalnih manjina grada Zagreba

Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba

nedjelja, 14. rujna 2014. od 10.00 – 15.00 sati, Paviljon Zrinjevac

Sudjeluju:
Albanska, Bošnjačka, Crnogorska, Češka, Mađarska, Makedonska, Romska, Slovenska, Srpska, Bugarska, Njemačka, Poljska, Rusinska,Ruska, Slovačka, Talijanska, Ukrajinska i Židovska nacionalna manjina.

Veselimo se Vašem dolasku !

Koordinacija Vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina grada Zagreba