Program rada Predstavnika židovske nacionalne manjine Grada Zagreba za 2015. godinu

Program rada Predstavnika židovske nacionalne  manjine Grada Zagreba za 2015. godinu.