Antijudaizam, antisemitizam i Holokaust u Hrvatskoj

U sklopu seminara u organizaciji AZOO, a povodom Međunarodnog Dana sjećanja na žrtve Holokasta, 26. siječnja 2021. predstavljena je knjiga Antijudaizam, antisemitizam i Holokaust u Hrvatskoj.

Knjiga je nastala za potrebe Šoa akdemije, obrazovnog projekta Žiovdske općine Zagreb i Predstavnika židovske nacionalne manjine Grada Zagreba, kojem je svrha upoznati što veći broj ljudi, a prije svega nastavnike i mlade, sa stradanjima Židova na području NDH.
preuzeto iz riječi urednika knjige prof.rs.sc. Nevena Budaka