Dereh Hakodeš

Nakon duge pripreme, izašla je knjiga – novo prilagođeno izdanje, Hosea Jacobi: Dereh Hakodeš

Dio iz predgovora prvom izdanju

  • „ Poput moje biblijske poviesti  odredjena je i ova knjiga, da bude naučnom knjigom religije za izraelsku mladež pučkih i u nižih razredih srednjih škola.“

Hosea Jacobi 1887. Zagrebački nadrabin

Dio iz predgovora prilagođenom izdanju

  • „Ponovnim tiskanjem ovog udžbenika njegovom autoru nadrabinu Hoseu Jacobiju s jedne smo strane željeli iskazati zahvalnost, ali i hommage za sve što je učinio kako za zagrebačko tako i hrvatsko židovstvo. Židovski način je da umjesto postavljanja spomen ploče ili podizanja spomenika važnim autorima tiskamo njihove knjige i tako nastavljamo lanac tradicije u kojoj svaka generacija daje svoj pečat. Veliki rabini čak su dobivali ime po svojim poznatim djelima i židovska povijest ih pamti po tom novom imenu. S druge strane ponovnim tiskanjem udžbenika nadrabina Jacobija željeli smo naglasiti i da današnja Židovska općina Zagreb nastavlja tradiciju njegove Bogoštovne izraelske općine.“

Luciano Moše Prelević 2021. Glavni rabin u RH Vrhovni rabin Crne Gore