O nama

Donošenjem Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), utemeljenog na najvišim međunarodnopravnim standardima, dograđen je sustav unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u hrvatskom društvu. Zakonom je pripadnicima nacionalnih manjina, među ostalim, zajamčeno pravo izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

Tijekom 2003. i 2004. tijela Grada Zagreba poduzela su niz mjera u primjeni Ustavnog zakona. Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba održani su 18. svibnja 2003. Tada su izabrani članovi vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine, te predstavnici ukrajinske i židovske nacionalne manjine. Na dopunskim, odnosno ponovljenim izborima 15. veljače 2004. izabrani su po jedan član vijeća crnogorske i srpske nacionalne manjine i predstavnici bugarske, njemačke, slovačke i talijanske nacionalne manjine. Nakon provedbe izbora Grad je osigurao prostor i sredstva za rad izabranih vijeća i predstavnika i svu potrebnu stručnu i tehničku pomoć u procesu konstituiranja vijeća, odnosno uvođenja članova vijeća i predstavnika u obnašanje njihovih dužnosti. Na taj su način osigurani preduvjeti za nesmetano funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u skladu s njihovom ustavnom ulogom.

U svibnju 2004. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/04), kojom su u temeljni gradski akt ugrađene odredbe o ovlastima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, o službenoj uporabi znamenja i simbola nacionalnih manjina, te o osiguravanju sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Dva mjeseca kasnije, Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/04), uređeni su način, rokovi i postupak ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Iako to nije bila zakonska obaveza Grada, spomenutom je odlukom osnovan Odbor za nacionalne manjine kao stalno radno tijelo Gradske skupštine koje razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i prijedloge općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagrebu te Gradskoj skupštini daje svoje prijedloge i mišljenja. Odbor ima predsjednika i šest članova. Tri člana Odbora imenuju se iz redova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

 

Izbori za drugi saziv vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba održani su 17. lipnja 2007. Izabrani su članovi vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine, predstavnice poljske i židovske nacionalne manjine, te predstavnici bugarske, njemačke, rusinske, slovačke, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine.

 

U vrijeme popisa stanovništva 2011. u Gradu Zagrebu je živjelo 317, a u popis birača u vrijeme izbora bilo je upisano 234 pripadnika židovske nacionalne manjine.

Izbori za treći saziv Vijeća nacionalnih manjina Grada Zagreba i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba održani su 10. srpnja 2011.godine kada je izabran Predstavnik židovske nacionalne manjine grada Zagreba – Sanja Zoričić-Tabaković.  Izabrani su članovi Vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine i  Predstavnici  bugarske, njemačke, rusinske, slovačke, talijanske, ukrajinske, Ruske, Poljske i židovske nacionalne manjine Grada Zagreba .